Dokumentacja Systemu AdvancedMiner

  Materiały wprowadzające  
Lp. Nazwa Opis
1 Przegląd Tutoriali Krótki przewodnik po tutorialach
2 Opis Systemu AdvancedMiner Opis Systemu AdvancedMiner
3 Szybki Start z AdvancedMiner (tutorial) Pierwsze kroki w systemie AdvancedMiner
4 Eksploracja Danych (tutorial) Eksploracja danych - krok po kroku
5 Budowanie Modelu (tutorial) Budowanie modelu - krok po kroku
6 Testowanie Modelu (tutorial) Testowanie modelu - krok po kroku
7 Zastosowanie Modelu (tutorial) Zastosowanie modelu do danych - krok po kroku
8 Ręczna budowa karty skoringowej Ręczna budowa karty skoringowej
9 Budowa karty skoringowej na podstawie modelu Budowa karty skoringowej na podstawie modelu

  Dokumentacja techniczna    
Lp. Nazwa Opis
1 Praca z systemem AdvancedMiner Dokumentacja dla użytkownika systemu AdvancedMiner
2 Moduły Dokumentacja techniczna dla modułów systemu AdvancedMiner
3 GDBase Dokumentacja techniczna wewnętrznej bazy danych systemu AdvancedMiner
4 Instalacja i Administracja Systemem AdvancedMiner Przewodnik przeznaczony dla administratorów systemu

  Dokumentacja API (wersja angielska)    
Lp. Nazwa Opis
1 Meta Model Specyfikacja obiektów i funkcji procesu Data Mining
2 Math Library Biblioteka funkcji gęstości i dystrybuant dla wybranych rozkładów, funkjci optymalizacyjnych (w tym MCMC)
3 Statistical Test Biblioteka testów statystycznych
4 Office Support Biblioteka wspomagająca generowanie raportów
5 RepoReg Narzędzia dostępu do serwera i zasobów repozytorium
6 Gython Libraries Biblioteki języka Gython wspomagające proces Data Mining